ระดับ C คือระดับกลาง D คือทำไม่ได้เลย/ต่ำมากๆ และ A คือระดับโลก
@yuri_exkh 311 people diagnosed
0 Tweets Result patterns 2,985,984
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.