0
เป็นตัวอย่างการสร้างการสุ่มกาชาต่อเนื่อง 10 ครั้งโดยใช้ "ฟังก์ชันเลขย่อยของรายการ"
@piekai_san
4
0TweetsResult patterns 990,044,880,209,748,260,295,442,169,856
Enter your name for diagnosis
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.