ปริมาณลัทธิจาน
@s5ul Twitter
Nothing lasts forever, Nothing really matters.

Diagnoses

Total people diagnosed : 37,158 people
1. ถ้าฉันเป็นเด็กฝึก101 (32,190)
ถ้าคุณเป็นเด็กฝึกรายการ Produce 101 ชะตากรรมของคุณจะเป็นแบบนี้...
2. สุ่มเมมเบอร์ Wanna One + Golden Child (1,388)
สุ่มเมมเบอร์ Wanna One + Golden Child ที่ชะตาต้องกับคุณ... เมมเบอร์เยอะ เลือกไม่ไหวก็สุ่มเอา
6
3. เมื่อคุณแต่งเพลงให้เด็กฝึก 101!! (2,517)
คุณจะได้แต่งเพลงอะไรให้เด็กฝึกคนไหนนะ...
2
4. รักของคุณกับอินฟินิทจะเป็นอย่างไร? (1,063)
ประนมมือขึ้น! 3 4 ! กดเลย
1
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.