ทั่นซิวยก
@dc9spot Twitter
....ปล่อยเบลอ.... [Mostly Thai but Eng is fine too. ]
รังซิว

Diagnoses

Total people diagnosed : 3,160 people
1. [สสอม.] เสี่ยงดวงยาดองวิเศษ (1,162)
(ไม่มีแอลกอฮอลล์) (1 เงินหิรัญ) จ่ายเงินเพื่อจับไม้เสี่ยงดวงว่าจะได้ยาดองวิเศษปั่นสูตรใด ซึ่งแต่ละสู...
0
2. มูขก. TorD ปาร์ตี้ชูวาเลียร์ (19)
ใส่ชื่อตัวเองตามด้วยเลขตาที่หมุน เช่น นายเอ1 เหยื่อจะสามารถเลือกได้ว่า จะเลือก พูดความจริง หรือ ทำ...
0
3. [ACCS]เก็บดอกไม้ (43)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
4. เมือคุณเป็นเบลดเดอร์! (83)
เอาไว้สร้างคาร์แรคเตอร์ในเบย์เบลด ถ้าใครวาดออกมาก็ติดแทก #BBShindan ด้วยนะ
5. เมือคุณเป็นเบลดเดอร์ (201)
เอาไว้สร้างคาร์แรคเตอร์ในเบย์เบลด ถ้าใครวาดออกมาก็ติดแทก #BBShindan ด้วยนะ
6. [ACCS]เก็บเปลือกหอย (103)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
7. [ACCS] สินค้าวันนี้ Louis Sisters (68)
พิมพ์คำว่า "สินค้าวันนี้" แล้วกดดูรายชื่อสินค้าได้เลย ดูหน้าตาสินค้าได้ ที่นี่ http://acw...
0
8. [ACCS] สินค้าประจำวัน Coon's Cranny (244)
พิมพ์คำว่า "สินค้าวันนี้"แล้วดูรายการสินค้าประจำวันได้เลย
0
9. [ACCS]ขุดฟอสซิล (76)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
10. [ACCS]จับแมลง (60)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
11. [ACCS]ตกปลาที่ทะเล (86)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
12. [ACCS]ตกปลาที่แม่น้ำ (104)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
13. [ACCS]เก็บผลไม้ (209)
ใส่ชื่อตัวละครภาษาไทยตามโปรไฟล์ แล้วแคปภาพไปโพสในกระทู้สุ่มของ ถึงจะได้รับของนะ สุ่มวันไหนโพสวันนั้น...
0
14. [ACCS] สุ่มเฟอร์นิเจอร์เริ่มต้น (75)
สุ่มเฟอร์นิเจอร์ตั้งต้นของบ้าน โดยใส่ชื่อของตัวละคร ภาษาไทย ตามโปรไฟล์ ดูหน้าตาเฟอร์นิเจอร์ได้ ที่น...
0
15. สุ่มของดรอปx10 (340)
พิมพ์ ''[ชื่อเพลเยอร์] โจมตี [ชื่อมอนสเตอร์][ครั้งที่กำจัด]" เช่น นายเอโจมตีฟไลม์1,นา...
0
16. สุ่มของดรอป (135)
พิมพ์ ''[ชื่อเพลเยอร์] โจมตี [ชื่อมอนสเตอร์][ครั้งที่กำจัด]" เช่น นายเอโจมตีฟไลม์1,นา...
0
17. DANCE ARENA สุ่มคะแนนเต้น (36)
สำหรับลูกค้า
0
18. DANCE ARENA : เลือกนักเต้น DANCE DANCE R... (14)
มาลุ้นกันว่าคุณจะได้ประลองกับนักเต้นคนไหน
19. DANCE ARENA : เลือกนักเต้น JUST DANCE (7)
มาลุ้นกันว่าคุณจะได้ประลองกับนักเต้นคนไหน
20. DANCE ARENA : เลือกนักเต้น HAPPY DANCE (26)
มาลุ้นกันว่าคุณจะได้ประลองกับนักเต้นคนไหน
21. คะแนนเต้น ระดับเทพ (15)
สำหรับนักเต้นระดับเทพ
0
22. คะแนนเต้น ระดับเก่ง (27)
สำหรับนักเต้นระดับเก่ง
0
23. คะแนนเต้น ระดับปกติ (8)
สำหรับนักเต้นระดับปกติ
0
24. คะแนนเต้น ระดับอ่อน (19)
สำหรับนักเต้นระดับอ่อน
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.