095 | หมิงเยว่เทียน 🌿
@WLTX_Yuetian Twitter
หมิง เยว่เทียน (21) | 178/68 | หมอ | ชื่นชอบสมุนไพรมากๆ ※โปรดระวังไก่ดุ 🐓 Display by kanapy สุ่มยา o.shindanmaker.com/918649N7

Diagnoses

Total people diagnosed : 177 people
1. มาช่วยหมอปั้นยากันเถอะ! (177)
คลาสปรุงยากับศจ.หมิง "ช่วงนี้คิดยาสูตรใหม่ๆ ไม่ค่อยจะออก เจ้าพอจะมีส่วนผสมแปลกๆ มาผสมยาใหม่ๆหรื...
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.