✨FP⭐️SPRAY✨
@farescreper Twitter
เกะนินสมัยนี้เนี่ยน้า I BORUTO I เรื้อนมาก บ่นเรื่อยเปื่อยมากกว่าลงงานจ้า จะติดตามคิดให้ดีเด้อ 🚫Do not use my art🚫
Thailand

Favorites(Latest)

1. 「OriNIndou」ภารกาว (Rank SS - D) (49)
สุ่มภารกิจสำหรับนินจาทุกคนในการเล่นแทค #OriNindou
2. [Touken Ranbu]จะเป็นยังไงถ้ากลายเป็นดาบ! (3,989)
ท่านคือสุดยอดอาวุธที่ท่านซานิวะสร้างขึ้น ผลจะเปลี่ยนไปตามชื่อของท่าน และเปลี่ยนทุกวัน //เอาสนุกๆน้า...
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.