[Sellerhood] diagnoses on that themeNASAANG SELLERHOOD ANG FOREVER MO?

hindi ako sure kung active paba mga sellerhood na nalagay ko rito basta HAHAHAHA
@kaihoprestigio1,2080Sellerhood#sellerworld
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.