ปุก❄️
@op_synziac Twitter
SynZiac/ปุก |INTP| แอคบ่นทั่วไป/ art account→@synziac01 / icon picrew.me/image_maker/6453

Diagnoses

Total people diagnosed : 429 people
1. [มินิคอมมู]เกลือแฟนตาซี (11)
ซื้ออาวุธกันเถอะ
0
2. เมื่อได้เข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่ยูเมะโนะ... (285)
จะเป็นใครกันนะ
0
3. กาชาออริ (133)
กาชาออริของSynZiac
0   
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.