ปุก❄️
@op_synziac Twitter
SynZiac/ปุก |INTP| แอคบ่นทั่วไป/ art account→@synziac01 / icon picrew.me/image_maker/6453

Diagnoses

Total people diagnosed : 608 people
1. [มินิคอมมู]เกลือแฟนตาซี (11)
ซื้ออาวุธกันเถอะ
0
2. กาชาออริ (141)
กาชาออริของSynZiac
0   
3. เมื่อได้เข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่ยูเมะโนะ... (456)
จะเป็นใครกันนะ
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.