ปุก.นี่ไม่ใช่แอควาดรูป |||
@op_synziac Twitter
SynZiac/ปุก |INTP| แอคบ่น / multifandom / art acc →@synziac01

Diagnoses

Total people diagnosed : 687 people
1. กาชาออริ (159)
กาชาออริของSynZiac
0   
2. [มินิคอมมู]เกลือแฟนตาซี (12)
ซื้ออาวุธกันเถอะ
0
3. เมื่อได้เข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่ยูเมะโนะ... (516)
จะเป็นใครกันนะ
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.