ปุก.นี่ไม่ใช่แอควาดรูป
@op_synziac Twitter
SynZiac/ปุก |INTP| แอคบ่นทั่วไป/ multifandom / แอคลงงานวาด→@synziac01

Diagnoses

Total people diagnosed : 677 people
1. กาชาออริ (153)
กาชาออริของSynZiac
0   
2. [มินิคอมมู]เกลือแฟนตาซี (11)
ซื้ออาวุธกันเถอะ
0
3. เมื่อได้เข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่ยูเมะโนะ... (513)
จะเป็นใครกันนะ
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.