กดจะตายแล้ว
@kodken_cku Twitter
กชกร พรมวิหาร | สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน ปี3 | ปู้หยิงนะ | #CKU |FB: หน่านิ๊ ว็อทเดอะ
ทาสแมว

Diagnoses

Total people diagnosed : 95 people
1. ก็ปั่นดิค้าบ (10)
#CKU_Community วิธีสั่ง ชื่อ + สั่ง (น้ำที่ต้องการ) ex. บะลั่กบะลั่กสั่งมะนาวปั่น
2. กินติมป่ะจ๊ะ (85)
ไอติมเสี่ยงทายบูธสถาปัตย์
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.