กาวคุง
@kaw_kung11 Twitter
สวัสดี เราชื่อ กาวคุง^_^. ยินดีี่รู้จักอยู่หลายด้อมีมากไป เป็นนักวาดไส้แห้งๆ

Diagnoses

Total people diagnosed : 3,842 people
1. สุ่มจับคู่พักไปเที่ยว (224)
เป็นการสุ่มจับคู่
0
2. ถ้าออริคุณโดนขอแต่งงาน.. (958)
#ขอแต่งงาน
0
3. ถ้าออริคุณโดนขอแต่งงาน (2,660)
#ขอแต่งงาน
0
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.