ดมจ #😢+🙂
@jsy_17 Twitter
เมนทุกคนที่อยากเมน #multifandom นะคะ อย่ามาซ่า ถ้าไม่ใช่โซดาสิงห์

Diagnoses

Total people diagnosed : 15 people
1. ประโยคส่งต่อ [ASTC_SPD] (15)
โมชิ โมชิ ได้ยินหรือเปล่า ? การออกเสียงคำสั่งบนเรือนั้นสำคัญมากเลยนะ ถ้าเกิดพูดผิดไป จะเกิดอะไรขึ้นก...
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.