นนนชิม่อน อีส เรียล
@SomAct_ Twitter

Diagnoses

Total people diagnosed : 4,507 people
1. ตีมในการวาดรูป (4,507)
ให้ใส่ชื่อของมาสคอตหรือออริลงไปค่ะ แล้วทางระบบจะสุ่มตีมในการวาดภาพไว้ให้:)
5
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.