มาเอดะ อายาเมะ
@Maeda_Ayame Twitter
❈ Maeda Ayame ❈ l เลขที่ 13 l 167 cm. l 45 kg.
ปี 2 ห้อง 3 โยมิยามะเหนือ

Diagnoses

Total people diagnosed : 85 people
1. คุณจะคอสเป็นอะไรในงานวัฒนธรรม [another c... (56)
จะให้สนุกต้องเลือกผลครั้งแรกนะ!
2. จะเป็นอะไร (8)
Tell you what you are going to do.
0
3. คุณจะคอสเป็นอะไรในงานวัฒนธรรม (another c... (21)
จะให้สนุกต้องเลือกผลครั้งแรกนะ!
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.