Kor
@Kor15302497 Twitter
Bio Bio Bio Bio

Shindan

Diagnosed by 87 people
1. What's you magic (87)
What magic do you wield deep down?
1
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.