ธรรม์ | ผีกะอาคม | edit: ไห ณ ตึกแพทย์ | #TELU_community

Diagnoses


1หนุ่มเมดปริศนา

ชายผู้นั้นยื่นแก้วโกโก้ร้อนให้คุณด้วยรอยยิ้มแตกร้าว กล่าวด้วยเสียงอันแหบแห้งทว่ากลับดังกังวาลภายในหัวของคุณ'เข้ามาเยี่ยมชมก่อนซิ...มาดูดวงของเอ็งสักหน่อยเถิด...'
@Thun_TELU2750
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.