อาจารย์ห้องพยาบาล ชิโระซึรุกักโคbit.ly/gnbzenki
คลินิกใจกลางเมืองชิบะ

Diagnoses


1หน้ากากอนามัยที่ใช่สำหรับคุณ

อินเทรนสถานการณ์โลกนิดนึง(ฺฮา)
@GNB_zenki3510GnB#GnB_mask
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.