สุ่มในชินดันว่าได้แต้มเท่าไหร่ โดยพิมพ์ "ชื่อ+ครั้งที่X" โดยสุ่มในชินดันจนครบ 5 ครั้ง **ต้องใช้ชื่อเดิมทุกครั้ง ต่างกันแค่ตัวเลขจำนวนครั้ง** ตัวอย่างเช่น จอห์นนี่ ครั้งที่ 1, จอห์นนี่ ครั้งที่ 2, .., จอห์นนี่ ครั้งที่ 5
@tkran00 19 people diagnosed
0 Tweets Daily resultsResult patterns 100
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.