0
คุณได้รับผลกระทบจากพลังจิตของพี่น้องเบลซที่กำลังหงุดหงิดอยู่ สิ่งนั้นคือ.. [Warning: เป็นการใช้จากอารมณ์ ไม่ขอConsent และไม่บังคับให้โดน]
@Protozoa_zoa
35
0TweetsShareResult patterns 78Diagnosis results:Fixed
Enter your name for diagnosis
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.