ซุ้ม Lucky Star ของคอมมู EHW -- "ชื่อตัวละคร + ครั้งที่ x" เปลี่ยน x ไปตามตัวเลขจำนวนครั้งที่สอยดาว -- หน้าตาขวดน้ำยาเหมือนกันหมด จะไม่มีทางรู้ว่าได้น้ำยาอะไรจนกว่าจะกินลงไป
@lavypoo 17 people diagnosed
0 Tweets Daily resultsResult patterns 11
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.