มาเยี่ยมเยียนศาลเจ้าคิบูเนะแล้วจะมิลองทำนายดวงชะตาดูหน่อยหรือ...? หยิบกระดาษคำนายของเจ้าขึ้นมาแล้วตรงไปที่บ่อน้ำข้างศาลเจ้าเสีย คำทำนายของเจ้าจักปรากฏยามที่กระดาษได้อยู่ในอ้อมอกของเทพเจ้าแห่งน้ำและฝนนั่นแล (ไว้สำหรับเล่นคอมมูเท่านั้น)
@suizenrenka 13 people
0 Games Commu Roleplay #tourabucommu 23 results. (Results changes every day.)
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.