เพราะว่าประเทศส่วนตัวที่คุยกับเพื่อน เลยลองสร้างชินดันขึ้นมา ปล. ขั้นเกี่ยวข้องกับเวทที่มี ถ้าไม่มีเวทก็เบลอขั้นไปนะ..
@M_Blacksheep 32 people diagnosed
0 Tweets Result patterns 29,518,324
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.