เพิ่งเคยทำครั้งแรก ไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วย อาจจะผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะ เราทำเพื่อความสนุกเฉยๆอย่าโกรธเราเลย;w; พยายามทำมาก😂 สุ่มชุดมีของแรร์ด้วย--- ขอให้สนุกกับชุดนะ จากอ.สตาร์ (ชุดเปลี่ยนตามรายวันนะ)
@Tatsuya52365442 628 people diagnosed
0 Tweets Daily resultsResult patterns 1
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.