เมื่อเรืออากาศขนส่งยาเกิดอุบัติเหตุทำให้เหล่าน้ำยาจำนวนมากตกลงมายังเมืองเฮวาลาเนต้าทำให้เกิดความวุ่นวาย และคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้น !
@KimHayaKH 164 people diagnosed
0 fantasy potion Tweets Result patterns 621,000
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.