สุ่มภารกิจสำหรับเกะนินและจูนินในการเล่นแทค #OriNindou วิธีเล่น ใส่ชื่อออริ หรือ ชื่อทีม หรือชื่อสมาชิกทีมที่ทำภารกิจนั้นๆ
@farescreper 28 people diagnosed
0 Tweets Daily resultsResult patterns 291,600
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.