เพราะศจ.นิโคเล่มัวแต่ขลุกตัวอยู่ในห้องทดลองของตัวเองตลอดจนแทบไม่โผล่หัวมาเจอเด็กๆนอกเวลาสอนเลย เพราะอย่างงั้นศจ.จึงคิดว่าควรจะให้อะไรเด็กๆบ้าง จงใส่ [ ชื่อ - สกุล ] ภาษาอังกฤษ (สุ่มได้วันละครั้ง)
@M_Blacksheep 138 people diagnosed
0    commu Tweets Daily resultsResult patterns 1,440,000
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.