0
เพราะศจ.นิโคเล่มัวแต่ขลุกตัวอยู่ในห้องทดลองของตัวเองตลอดจนแทบไม่โผล่หัวมาเจอเด็กๆนอกเวลาสอนเลย เพราะอย่างงั้นศจ.จึงคิดว่าควรจะให้อะไรเด็กๆบ้างจงใส่ [ ชื่อ - สกุล ] ภาษาอังกฤษ (สุ่มได้วันละครั้ง)
@M_Blacksheep
141
0commuTweetsDaily resultsResult patterns 1,440,000
Enter your name for diagnosis
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.