ผู้เล่นสุ่มชินดันหาวัตถุดิบ 3 อย่าง [ สุ่มหาวัตถุดิบ ] แล้วทำเมนูอะไรก็ได้ โดยยึดหลักเด็กเล็กทำอาหาร (ครีเอทเมนูใหม่ได้ตามใจชอบ)
@Deeryn_Frost 16 people diagnosed
0 commu Tweets Daily resultsResult patterns 1,134
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.