0
ผู้เล่นสุ่มชินดันหาวัตถุดิบ 3 อย่าง [ สุ่มหาวัตถุดิบ ] แล้วทำเมนูอะไรก็ได้ โดยยึดหลักเด็กเล็กทำอาหาร (ครีเอทเมนูใหม่ได้ตามใจชอบ)
@Deeryn_Frost
18
0commuTweetsShareResult patterns 1,134Diagnosis results:Daily
Enter your name for diagnosis
2021 ShindanMaker All Rights Reserved. Operated by Bazooka Inc.