ใช้สำหรับการสุ่มห้องของเด็กอนุบาล Melodies Kindergarten สำหรับมินิอีเว้นท์ IACOMMU บุกโรงเรียนอนุบาล (ตัวแทนของกลุ่มเป็นผู้สุ่มและในการสุ่มนั้นสามารถทำได้โดยพิมพ์หมายเลขกลุ่ม เช่น พิมพ์ชื่อว่า กลุ่มที่ 1 )
@IACOMMU_NEWS 44 people diagnosed
0 Tweets #IACOMMU_MELODIES_KINDERGARTEN Daily resultsResult patterns 6
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.