สำหรับนักเรียน SR กลุ่มที่ 1 สุ่มบทบาทที่ได้รับจากเรื่อง Kuroshitsuji เพื่อใช้ในรายวิชาหลักการแสดง ACTING RE [IACOMMU] ***ตัวละครที่ปรากฎนั้นอ้างอิงจาก Musical Kuroshitsuji ส่วนบางตัวละครนั้นจะปรากฎในอนิเมะและมังงะ เป็นต้น***
@IACOMMU_NEWS 43 people diagnosed
0 Tweets #IACOMMU_ACTING Daily resultsResult patterns 22
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.