เป็นชินดันที่สุ่มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อตัวละครเข้าไปในห้องลับในห้องที่ 5
@IACOMMU 665 people diagnosed
1 Tweets #IA_HalloweenParty2015 Result patterns 990
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.