สุ่มเพลงสำหรับใช้ในการสอบรายวิชาหลักการเต้น (สามารถหาดู live ประกอบเพิ่มตามเพลงที่ได้)(มาจากอนิเมะและเกม)
@IACOMMU_NEWS 114 people diagnosed
0 Tweets #IACOMMU_DANCE Daily resultsResult patterns 19
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.