หลังจากมีการประกาศชื่อของท่านให้ทำการยืนยันตัวได้โดยการเมนชั่นด้วยเลขรหัสในบัตรคอนเสิร์ต [มีสิทธิ์ลุ้นได้ในบัตรทุกราคาไม่ว่าจะเป็น VIP หรือ NORMAL][แต่สำหรับบัตร VIP จะได้รับสิทธิพิเศษให้สามารถเข้าหลังเวที ขอลายเซ็นและถ่ายรูปคู่กับไอดอลที่ชื่นชอบ]
@IACOMMU_NEWS 6 people diagnosed
0 Tweets #IACOMMU_MINICONCERT Result patterns 33
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.