ซานิวะ คือผู้เล่นจากเกม Touken Ranbu! หน้าตาซานิวะของท่าน สุ่มโดยใช้ชื่อซานิวะ ผลจะเปลี่ยนไปทุกวัน เอาที่สบายใจแล้วเก็บไว้ใช้นะ
@farescreper 3,309 people diagnosed
2 Tweets #ซานิวะ Result patterns 41,310,000
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.