ศตรูลอบโจมตีจากด้านหลัง คุณรีบหยิบของบนโต๊ะ และโจมตีสวนซะ!
@Gladius_PVP 803 people diagnosed
0 Tweets Daily resultsResult patterns 31
Enter your name for diagnosis
Create a diagnosis
Make your very own diagnosis!
Follow @shindanmaker_en
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.